ΡΑΡΤΟΜΗΧΑΝΕΣ

Γαζωτικές

Διατίθενται γαζωτικές απλές και αυτόματες, ημι-transport και full transport

Κοπτοράπτες

Διατίθενται τρίκλωνοι, τετράκλωνοι, πεντάακλωνοι, πικό και λαστιχοφόροι

Κουμπί-Κουμπότρυπα

Διατίθενται κουμπιά και κουμπότρυπες για όλα τα υφάσματα (σταθερά, τζιν κτλ)

Πλακοραφές

Διατίθενται απλές και αυτόματες πλακοραφές διβέλονες, τριβέλονες, φασομηχανές και λαστιχομηχανές

Δίγαζες

Διατίθενται δίγαζες απλές, αυτόματες και σπαστές