ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γαζωτικές

Διατίθενται γαζωτικές απλές και αυτόματες, ημι-transport και full transport

Κοπτοράπτες

Διατίθενται τρίκλωνοι, τετράκλωνοι, πεντάακλωνοι, πικό και λαστιχοφόροι

Κουμπί-Κουμπότρυπα

Διατίθενται κουμπιά και κουμπότρυπες για όλα τα υφάσματα (σταθερά, τζιν κτλ)

Πλακοραφές

Διατίθενται απλές και αυτόματες πλακοραφές διβέλονες, τριβέλονες, φασομηχανές και λαστιχομηχανές

Δίγαζες

Διατίθενται δίγαζες απλές, αυτόματες και σπαστές

Καταρράκτες

Διατίθενται εξάρηδες, οκτάρηδες, δεκάρηδες και δωδεκάρηδες